TRANSIT

RES Travel Magazine - - News -

Här hit­tar du stort och smått från värl­dens al­la hörn. Vad be­ty­der Grand Hô­tels nya re­stau­rang­namn Ru­ta­ba­ga? Hur myc­ket kos­ta­de den dy­ras­te fis­ken på ny­års­auk­tio­nen på Tsu­ki­ji­mar­kan­den i To­kyo? Kom­mer Trans­si­bi­ris­ka järn­vä­gen att slo­pa tredje klass? Sva­ren på det­ta och myc­ket an­nat från jor­dens al­la hörn hit­tar du här.

VINKÄL­LA­RE I LUF­TEN I TWIN PEAKS | SNÄLL TREND PÅ HIPPT HO­TEL I ÅRETS DY­RAS­TE FISK Mathias Dahl­gren är fort­fa­ran­de den en­de svensk som vun­nit ”kock-VM”, Bocu­se d’Or. Nu öpp­nar han ve­ge­ta­risk re­stau­rang på an­rik adress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.