VÄRL­DENS MAT

RES Travel Magazine - - News -

Stjärnkoc­ken Fri­da Ronge är drott­ning­en av rå fisk. Hon har fått svens­ka re­stau­ra­tö­rer att la­ga sus­hi på lo­ka­la fir­rar och nu tar hon sig in i hem­makö­ken. I mars är hon dub­belt ak­tu­ell med sin förs­ta kok­bok och med öpp­ning­en av re­stau­rang­en Tak i Stock­holm. Vår stå­en­de krö­ni­kör till­li­ka gour­mand Staf­fan Heimerson be­sö­ker re­gi­o­nen Pi­e­mon­te i Ita­li­en och frå­gar sig hur bra Bra är.

JA­PAN – Först kom sus­hi, sen kom ra­men, nu kom­mer chi­ras­hi. Möt koc­ken Fri­da Ronge som snart tar Sve­ri­ges kök med storm – igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.