AN­NA NORSTRÖM

RES Travel Magazine - - News -

Jour­na­lis­ten An­na Norström skri­ver om mat och re­sor, och helst i kom­bi­na­tion. Från stjärn­kro­gar till stre­et­food äter hon sig fram värl­den över. Det blir allt från ost­ron öpp­na­de mot en gat­sten på en bak­ga­ta i Shang­hai, till dim­sum­sa­fa­ri i Lon­don och food­trucks i Port­land. Mat och dryck bör­ja­de ta allt stör­re del av hen­nes skri­van­de re­dan på uni­ver­si­tet i Eng­land där hon för­sök­te bli li­ka syl­vass i pen­nan som ido­len, den nu­mer av­lid­ne mat­kri­ti­kern A.A. Gill. Om in­te ma­ten loc­kar så är det helst öar som An­na re­ser till. Där kän­ner hon sig hem­ma ef­ter att ha del­vis vux­it upp på Got­land. I det här num­ret av RES har hon ätit sig runt i fa­vo­ri­ten Tel Aviv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.