PRAG

Öst är öst och väst är väst och ald­rig mö­tas de två? Jodå, i Prag för­stås. I över tu­sen år har sta­den sam­lat en bro­kig ska­ra kul­tu­rer som till­sam­mans ska­pat en mix som få stä­der kan mat­cha.

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL - Text: DAVID GRUDD Fo­to: ELINOR WERMELING

Öst är öst och väst är väst och ald­rig mö­tas de två? Jodå, i Prag för­stås. I över tu­sen år har sta­den sam­lat en bro­kig ska­ra kul­tu­rer un­der ett och sam­ma tak och till­sam­mans har de ska­pat en kos­mo­po­li­tisk cock­tail få and­ra stä­der kan mat­cha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.