CAROLINE OCH FREDRIK RICHTER

RES Travel Magazine - - MEDARBETARE OCH LEDARE -

Fred­riks kär­lek till ita­li­ens­ka språ­ket, ve­dugns­piz­za och kaf­fe och Ca­ro­li­nes pas­sion för bil­se­mest­rar och kust­sträc­kor tog dem till Amal­fi­kus­ten där de stif­ta­de när­ma­re be­kant­skap med fö­re­te­el­sen glamping – lyx­igt cam­pan­de. Caroline, som är fri­lan­san­de in­red­nings­sty­list med öga för fo­to, ser allt vac­kert som po­ten­ti­el­la re­por­tage och Fredrik, som är mark­nads­fö­ra­re som äls­kar att skri­va, fat­ta­de pen­nan och in­spi­re­ra­des till en ar­ti­kel om glamping. Re­sul­ta­tet hit­tar du i det här num­ret av RES.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.