Kor­sa­de At­lan­ten – med pad­del­båt

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

TÄNKTE DU BLI först med att padd­la stå­en­de över At­lan­ten? Vi be­kla­gar, syd­af­ri­ka­nen Chris Ber­tish hann fö­re. Ef­ter 93 da­gar en­sam till havs padd­la­de han 9 mars i år in i Eng­lish Har­bour på An­ti­gua – slut­des­ti­na­tio­nen på den hi­sto­ris­ka re­sa som tog sin bör­jan i Ma­roc­ko, siså­där 740 mil där­i­från. Näs­tan två mil­jo­ner tag med pad­deln kräv­des in­nan Ber­tish ha­de kor­sat oce­a­nen och där­med bli­vit först med be­drif­ten. I fjol för­sök­te sig frans­man­nen Ni­co­las Ja­ros­say på sam­ma sak, men ham­na­de i vatt­net se­dan hans båt gått sön­der. Han hit­ta­des dock mi­ra­ku­löst nog av ett far­tyg och kun­de räd­das fem mil ut­an­för Kap Ver­des kust.

Syd­af­ri­ka­nen Chris Ber­tish har ett stort tå­la­mod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.