En an­nan si­da AV WIEN

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

NU KAN DU upp­le­va Wien från ett nytt per­spek­tiv – de hem­lö­sas. Fö­re­ta­get Sha­des Tour er­bju­der gui­da­de tu­rer där hem­lö­sa vi­sar upp in­te allt­för smick­ran­de de­lar av sta­den. Tu­rer­na hålls på tys­ka el­ler eng­els­ka och un­der drygt två tim­mar får be­sö­kar­na en in­blick i hur de över 1 000 per­so­ner som bor på Wi­ens ga­tor le­ver. Lik­nan­de tu­rer finns även i London, Ams­ter­dam och Bar­ce­lo­na och har där rönt stor upp­märk­sam­het bå­de bland tu­ris­ter och in­vå­na­re i stä­der­na.

Wien blev ny­li­gen ut­sedd till en av Eu­ro­pas bäs­ta stä­der att le­va i. Åt­minsto­ne om man har tak över hu­vu­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.