RESBLOGGEN

RES Travel Magazine - - RES. SE - res.se/blogg/resbloggen

EN NY BLOGG där du som lä­sa­re kan föl­ja bå­de re­dak­tio­nens och gäst­blog­ga­res bäs­ta tips till oli­ka res­mål – och vå­ra tan­kar om plat­ser­na vi be­fin­ner oss på (el­ler är pre­cis hem­kom­na från). Bland an­nat tog livsstils­blog­ga­ren Ai­na Les­se över blog­gen i en vec­ka när hon åk­te till Nice för att ta re­da på vad man gör där när det in­te är hög­sä­song.

Livsstils­blog­ga­ren Ai­na Les­se åk­te på bloms­ter­fes­ti­val i Nice och gäst­blog­ga­de hos RES.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.