Eu­ro­pa

Pir­rar det i ma­gen av be­tong­läng­tan, sak­nar du bun­ker­kär­le­ken? För­vil­la dig bland vack­ra sten­slott, kul­ler­stens­grän­der och ota­li­ga va­ri­a­tio­ner av surkål och vod­ka. Spet­sa din se­mes­ter med buss- el­ler båt­se­mes­ter i Eu­ro­pa, häl­sa på Dracu­la och ta en sim­tur

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

Sve­ri­ge-Gre­kland

Via Lett­land, Litauen, Vi­tryss­land, Ukrai­na, Mol­da­vi­en, Ru­mä­ni­en & Bul­gai­ren. 14 ju­ni 2018, 23 da­gar, 20 900:-

Gre­kland-Kroatien

Via Ma­ke­do­ni­en, Al­ba­ni­en, Mon­te­negro & Bosni­en-Her­ce­go­vi­na. 2 ju­li 2018, 17 da­gar, 15 900:-

Kroatien-Sve­ri­ge

Via Slo­ve­ni­en, Ös­ter­ri­ke, Slo­va­ki­en, Ung­ern, Po­len, Tjec­ki­en & Tyskland. 20 ju­li 2018, 25 da­gar, 16 900:-

Sve­ri­ge-Gre­kland-Kroatien

Via Lett­land, Litauen, Vi­tryss­land, Ukrai­na, Mol­da­vi­en, Ru­mä­ni­en, Bul­gai­ren, Ma­ke­do­ni­en, Al­ba­ni­en, Mon­te­negro & Bosni­en-Her­ce­go­vi­na. 14 ju­ni 2018, 5 vec­kor, 31 900:-

Ul­la­red

18 aug 2017, 3 da­gar, 950:-

Mid­som­mar på Åland

22 ju­ni 2017, 4 da­gar, 1 900:-

NYHET! Schweiz-Sve­ri­ge 8 ju­li 2017, 14 da­gar Swe­den Rock Fes­ti­val

7 ju­ni 2017, 5 da­gar, 4 520:-

Vand­rings­re­sa till Sil­jan

26 aug 2017, 2 da­gar, 850:-

NYHET! Spa­ni­en-Schweiz

Via An­dor­ra, Frank­ri­ke, Ita­li­en, Liech­tenste­in. 16 ju­ni 2019, 3 vec­kor, 23 900:-

Week­en­dre­sa till Got­land

13 ju­li 2017, 5 da­gar, 2 850:(För ti­di­ga­re re­se­nä­rer 1 850:-)

Island & Färö­ar­na

1 ju­li 2017, 17 da­gar, 24 900:1 ju­li 2019, 17 da­gar, 24 900:-

Se webb­plat­sen för upp­da­te­ra­de da­tum och pri­ser • Flyg in­går i al­la re­sor • Flyg­skat­ter till­kom­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.