Gui­de Thes­sa­lo­niki

RES Travel Magazine - - Grekland -

Ou­ze­ri Lo­la

En re­stau­rang mitt i cen­tra­la Thes­sa­lo­niki där du för­kov­rar dig i ou­zo, skal­djur och fisk. Du får myc­ket kva­li­tet för peng­ar­na. 10 Aga­pi­nou

Roots

Ett ve­ge­ta­riskt tra­di­tio­nellt pa­ra­dis, för den som gil­lar gre­kisk mat i nya for­mer. Många ve­gans­ka rät­ter på menyn. Mpa­la­nou 4-6

Mia Fe­ta – Fe­ta bar

Bu­tik och re­stau­rang i ett som spe­ci­a­li­se­rat sig på fe­ta­ost. Här kan du tes­ta mäng­der med oli­ka fe­ta­os­tar och se­dan kö­pa med dig den du gil­lar bäst. El­ler så stan­nar du och tar in rät­ter från den ost­fyll­da menyn. 14 Pav­lou Me­la Str

Er­gon Ago­ra

En ked­ja som sat­sar på gre­kisk mat av hög kva­li­tet som ock­så finns i USA, Asi­en och Lon­don bland an­nat. Trev­ligt stäl­le att ta ett glas vin på samt gö­ra sin shop­ping. Här finns näm­li­gen ock­så bu­tik. 42 Pav­lou Me­la Str er­gon­foods.com

Der­li­ca­tes­sen

Snabb­mats­stäl­le som har ryk­te om sig att va­ra bäst i stan. Tes­ta gär­na souv­la­kin med hal­lou­mi. 7 Kouskou­ra

Elli­ni­kon

Ett klas­siskt kafé som fun­nits se­dan 1935. Är kän­da för sin glass som görs på färsk mjölk. 209 Le­o­fo­ros Vas­si­lis­sis Ol­gas

Bou­gat­sa Ban­tis

Ba­ge­ri­et att gå till om du vill tes­ta det tra­di­tio­nel­la bak­ver­ket bou­gat­sa.

Park Ho­tel

Be­kvämt och pris­värt ho­tell tio mi­nu­ters pro­me­nad från Aristo­te­les-tor­get. Dub­bel­rum från cir­ka 600 kro­nor per natt. 81 Io­nos Dra­goum park­ho­tel.com.gr

Ci­ty Ho­tel Thes­sa­lo­niki

Ett smak­fullt och be­kvämt ho­tell mitt i sme­ten. Dub­bel­rum från cir­ka 700 kro­nor per natt. 11 Kom­ni­non Str ci­ty­ho­tel.gr

Me­di­ter­rane­an Pa­la­ce Ho­tel

Ett vac­kert fem­stjär­nigt ho­tell med ut­sikt över ha­vet. Dub­bel­rum från cir­ka 800 kro­nor per natt. 3 Sa­la­mi­nos & Ka­ra­tas­sou str me­di­ter­rane­an-pa­la­ce.gr

Att ba­ka en bou­gat­sa är en konst­form an­ser Filip­pos Ban­tis. Kri­sen tving­ar till nytänk och nya tren­di­ga re­stau­rang­er pop­par upp he­la ti­den. Ge­men­samt är att de of­ta är bu­tik och re­stau­rang i ett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.