MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - GUIDE BALI -

Earth Café

Po­pu­lärt stopp för häl­so­sam ve­go­mat. Earth Café har även en shop för na­tur- och häl­so­pro­duk­ter. Jl. Kayu Aya No.99, Se­miny­ak eart­h­ca­fe­ba­li.com

Kynd Com­mu­ni­ty

Tren­dig li­tet kafé i Pe­ti­tenget som bju­der på häl­so­sam­ma sal­la­der, smoot­hi­es och lat­tes i regn­bå­gens al­la fär­ger.

Jl. Pe­ti­tenget No.12X, Ke­ro­bo­kan Ke­lod kyndcom­mu­ni­ty.com

Pe­lo­ton Su­per Shop

Hippt, ve­ganskt kafé i Canggu. Jl. Pan­tai Be­ra­wa No.46, Ti­bu­be­neng pe­lo­tonsu­pers­hop.com

Sha­dy Shack

Häl­so­sam skål­mat och mac­kor på my­sig ve­ran­da i Canggu.

Jl. Ta­nah Barak No.57, Canggu the-sha­dy-shack.bu­si­ness.si­te

Be­tel­nut Café

My­sigt kafé i Canggu med skål­mat och in­do­ne­sis­ka rät­ter. 80351, Ja­lan Pan­tai Ba­tu Bo­long No.60, Canggu

Qu­in­ce

Sti­ligt kafé med in­red­nings­bu­tik som haus­sats av in­red­nings­tid­ning­ar i Austra­li­en. Häl­so­sam fru­kost och lunch. Lugnt och fa­mil­järt med en vac­ker ve­ran­da. Fyn­da ke­ra­mik el­ler tex­ti­ler i na­tur­ma­te­ri­al. Jl. Pan­tai Be­ra­wa No.51, Ti­bu­be­neng fa­ce­book.com/Qu­in­ceBa­li

Cra­te Café

Hip­ster­häng un­der tak med vy över ris­fäl­ten. Här ser­ve­ras go­da fru­kostar he­la da­gen och de har även en fin kläd­bu­tik.

Ja­lan Canggu Pa­dang Lin­jong, Canggu instagram.com/cra­teca­fe

Ba­by Re­vol­ver

Bäs­ta es­pres­sokaf­fet i Pe­ti­tenget. Li­tet och my­sigt. Ba­by Re­vol­ver le­ve­re­rar ock­så rostat kaf­fe till oli­ka topprestu­rang­er och kafé­er i Se­miny­ak.

Ja­lan Pe­ti­tenget, Ke­ro­bo­kan Ke­lod ba­by-re­vol­ver-es­pres­so.bu­si­ness.si­te

Wa­tercress

Sä­songs­ba­se­rad, fräsch, eko­lo­gisk och häl­so­sam mat i Se­miny­ak. Per­fekt för fru­kost med kaf­fe från Ba­by Re­vol­ver.

Ja­lan Ba­tu Be­lig No.21 A, Ke­ro­bo­kan Ke­lod wa­tercress­ba­li.com

Cor­ner House

Cor­ner House är det ide­a­lis­ka stop­pet för mat och dryck på shop­ping­strå­ket Ja­lan Laks­man i Se­miny­ak. Den luf­ti­ga lo­ka­len an­das fransk bist­ro och ba­li- for­nisk hälso­mat.

Ja­lan Laks­ma­na 10A, Se­miny­ak cor­ner­house­ba­li.com

Mo­tel Mex­i­co­la

Om du gil­lar kit­schig in­red­ning i stil med Baz Lu­hr­manns fil­mer

(Mou­lin Rou­ge och Ro­meo + Ju­li­et) då är la­ti­no­in­spi­re­ra­de Mo­tel Mex­i­co­la värd ett be­sök. Tacos, que­sa­dil­las och mar­ga­ri­tas på me­nyn.

Ja­lan Kayu Ja­ti No. 9X, Pe­ti­tenget Mo­telmex­i­co­la.in­fo

Loca­vo­re

In­ter­na­tio­nellt hyl­lad fi­ne di­ningre­stau­rang med fo­kus på lo­kal­pro­du­ce­rad mat i Ubud.

Jl. Dewi­si­ta No.10, Banjar Pa­dang, Te­gal, Ka­bu­pa­ten Gi­a­ny­ar loca­vo­re.co.id

Old Mans Re­stau­rant

Ga­let po­pu­lär, en­kel stran­d­re­stau­rang och sur­f­häng i Canggu.

Jl. Pan­tai Ba­tu Bo­long No.117X, Canggu old­mans.net

Pa­rachu­te

Eko­lo­gisk och sä­songs­ba­se­rad me­ny med ve­dugns­gril­la­de rät­ter och ett sur­degs­ba­ke­ri. Bonus: en skön lounge med ut­sikt över ris­fält mel­lan Canggu och Se­miny­ak. Jl. Su­bak Sa­ri 13 No.8-4, Ti­bu­be­neng pa­rachu­te­ba­li.com

Ca­bi­na Ba­li

Bar och kafé med swim­ming­pool ut­an­för Se­miny­ak. Jui­cer och smoot­hi­es och in­red­ning i ka­li­for­nisk stil.

Ja­lan Ba­tu Be­lig Gang Dak­si­na No.1, Ke­ro­bo­kan Ke­lod fa­ce­book.com/ca­bi­na­ba­li

Sa­ker att kö­pa och äls­ka på Qu­in­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.