El­ler vad ska Sät­ras kos­sor egent­li­gen he­ta?

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

SKÄRHOLMEN. Regn­bå­gen, Fran­kie el­ler kanske Bror? Stads­de­len har dra­git i gång en namn­om­röst­ning som går ut på att ska­ka fram namn till de fy­ra be­tan­de mil­jö­hjäl­tar­na i Sätrasko­gen.

Kos­sor­na an­län­de i vå­ras och har som upp­gift att bi­dra till bi­o­lo­gisk mång­fald vil­ket de gör när de be­tar. Just nu har dju­ren som­mar­lov, men när de åter­vän­der i slu­tet av au­gusti är det tänkt att de ska få si­na nya namn.

Via Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­nings Fa­ce­book­si­da går det fort­fa­ran­de att klic­ka sig in och del­ta i om­röst­ning­en. För­sko­le­barn i Skärholmen har rös­tat fram de 22 namn­för­sla­gen där ”Ro­sa” ko-ns­tigt nog ly­ser med sin från­va­ro.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

SKA DÖPAS. Kos­sor­na i sam­band med att de släpp­tes ut i Sätrasko­gen i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.