Hand­boll på sport­fäl­tet

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · ÅRSTA · ENSKEDE · VANTÖR -

SÖDERORT. Är du hem­ma och su­gen på att tes­ta att spe­la hand­boll? Dra till Skarpnäcks sport­fält. Där ord­nar Års­ta hand­bolls­för­e­ning trä­ning­ar och pro­va på he­la som­ma­ren.

Ak­ti­vi­te­ter­na är gra­tis och det är drop in som gäl­ler för al­la föd­da år 2006 till 2011. De kör var­je dag kl 10-15 från 29 ju­ni till 14 au­gusti, reg­nar det kan de vara in­ne i id­rotts­hal­len.

Ta med: bra skor, vat­ten­flas­ka, nå­got li­tet att äta och sol­skydd om det är so­ligt.

Läs mer på de­ras FB-si­da Års­ta Hand­boll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.