Så fun­kar gol­fä­ven­ty­ret

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · SÖDERORT -

● Gol­fä­ven­ty­ret lig­ger vid Sö­der­by­sjön i Nac­ka­re­ser­va­tet, mel­lan bad­plat­sen och gol­f­hu­set.

● Det går att spe­la fot­bolls­golf el­ler med golf­klub­ba och in­ne­ban­dy­boll.

● Från ut­slags­mat­tan till hå­let ska man ta sig med så få slag el­ler spar­kar som möj­ligt.

● Pry­lar­na lig­ger i en sand­lå­da på ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.