Ex­per­tens co­ro­na­tips för som­mar­vär­men

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · STOCKHOLM - Re­dak­tio­nen

Många stock­hol­ma­re stan­nar hem­ma i som­mar, vil­ket kan le­da till träng­sel. Jo­han Bratt, che­flä­ka­re Re­gi­on Stock­holm, kom­mer med fem enkla tips om hur vi ska nju­ta av som­ma­ren på ett co­ro­na­sä­kert sätt.

Den gång­na vec­kor­na har Jo­han Bratt sett fler­ta­let bil­der från som­marmil­jö­er in­om lä­net där många män­ni­skor trängs på en li­ten yta. Det har gjort ho­nom oro­ad.

”Det kan vara lätt att glöm­ma, men vi­ru­set sprids även ut­om­hus, och vi mås­te ta an­svar för varand­ra ge­nom att hål­la av­stånd i kön till glasski­os­ken och mel­lan pick­nick­fil­tar­na”, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Han kom­mer där­för med fem enkla tips på hur vi bör age­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.