14 bad­plat­ser i Söderort

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · STOCKHOLM - Stock­holms Fars­ta strand­bad Fla­ten­ba­det, all­män­na: Fla­ten­ba­det, barn­ba­det: Hö­ka­rängs­ba­det: Jo­han­nes­dals­ba­det: Lång­sjö­ba­det strand­bad: Strandängs­sti­gen, Älv­sjö ( Mark­ar­be­ten på­går 2019-2020) Mä­lar­höjds­ba­det: Bredängs bad­väg, Skär­hol­men Orm­ber­gets brygg­bad:

● of­fi­ci­el­la bad­plat­ser i Söderort. Kon­trol­le­ra ak­tu­el­la rap­por­ter på sta­dens hem­si­da för sta­tus av vat­ten­kva­li­tet och an­nan dags­ak­tu­ell in­for­ma­tion.

● Fla­ten­vä­gen 200. Sta­den skri­ver på sin hem­si­da att be­sö­ka­re på ba­det drab­bats av bad­klå­da den se­nas­te ti­den, en själv­lä­kan­de åkom­ma or­sa­kad av pa­ra­si­ter.

● Fla­ten­vä­gen 200

● Per­storps­vä­gen, Fars­ta

● Jo­han­nes­dals­ba­det, Skär­hol­men

● Grön­dal

● Skrub­ba­sand­s­vä­gen, Drev­vi­ken i Skarpnäck

● Al­sätra­vä­gen, Skär­hol­men

● Till­hör Nac­ka kom­mun men Stock­holms stad skö­ter drif­ten.

● Lil­je­hol­men

● Bo­näs­vä­gen, Hud­dinge på den söd­ra si­dan av sjön Ma­gelung­en

● Vid klip­por­na nä­ra Hä­gerstens­ham­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.