Be­hö­ver du stöd?

SöderortDirekt Årsta Enskede - - NYHETER · ÅRSTA · ENSKEDE · VANTÖR - I vec­kan har flic­kans sko­la

”Re­dan från da­gis mås­te vi läg­ga en grund för bar­nen som an­nars ham­nar i kri­mi­na­li­tet. Det här är en frå­ga om re­sur­ser,” sä­ger Lot­ta Ols­son.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

till oss! Du är på en säk­ra­re plats nu älsk­ling.” Bot­kyr­ka kom­mun har två stöd­te­le­fo­ner. För barn och unga: 020-50 40 22. För vux­na: 08-530 623 60. Fre­i­net­sko­lan Kas­tan­jen haft öp­pet med per­so­nal på plats, för att ta emot ele­ver. Det ar­be­tet kom­mer fort­sät­ta fram­ö­ver, med­de­lar rek­torn. För stöd och frå­gor till sko­lan: Skolskö­ters­ka An­ja Opel har telefon 08-425 049 95 och rek­tor Ma­ria Nord­he­den Gard 08-425 049 70 el­ler mejl ma­ria.nord­he­deng­ard@kas­tan­jen.nu.

RESURSFRÅG­A.

VÄN­NER­NA. Ali­cia, Jai­na­ba, Va­len­ti­na och Se­lin är här för att hed­ra min­net av sin vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.