Grö­na Lund får IN­TE öpp­na i som­mar

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - NYHETER · FARSTA · SKÖNDAL · FAGERSJÖ · HÖKARÄNGEN -

Ny­li­gen pre­sen­te­ra­de Grö­na Lund ett för­slag på hur nö­je­spar­ken kun­de öpp­na på ett co­ro­na­sä­kert sätt som­ma­ren 2020. Men trots an­sträng­ning­ar­na att för­sö­ka mot­ver­ka smit­to­ris­ken har re­ge­ring­en nu kom­mit med beske­det att nö­je­spar­ker­na in­te får någ­ra lätt­na­der från re­strik­tio­ner­na. Det blir där­med ing­et ka­ru­sellå­kan­de i som­mar.

– Re­ge­ring­en har gjort en sam­man­lagd be­döm­ning av det­ta och an­ser att de lätt­na­der i re­strik­tio­ner som har fö­re­kom­mit in­för som­ma­ren, att det fak­tiskt får räc­ka. Och att vi har ett an­svar att se till att smitt­sprid­ning­en in­te tar ny fart i Sve­ri­ge, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter Mi­kael Dam­berg (S) till Ekot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.