LÄSARBILD: Som­mar­kväl­lar

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT -

Det finns någ­ra som näs­tan all­tid hål­ler långt av­stånd från varand­ra. Hund å hundä­ga­re. 2 me­ter minst och så ett kop­pel emel­lan i bäs­ta fall. Of­ta går hun­den på ena si­dan av gång­vä­gen och hus­se el­ler mat­te på den and­ra si­dan.

Eva kom­men­te­rar av­stånd i co­ro­na­ti­der.

FO­TO: PIRKKO SORI DE LA PAZ

SKUGGOR OCH LJUS. So­len går ner i ett varmt Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.