Fem sa­ker du in­te viss­te om … MA­RY AN­NING

Spannande historia 2018 - - Historiens Hjältar -

1 Odöd­lig­gjor­des i sång

Ma­ry An­nings liv ska ha tjä­nat som in­spi­ra­tion till en sång som skrevs 1908 och som in­ne­hål­ler tungvric­ka­ren ”she sells sea shells on the sea sho­re”.

2 Ta­la­de frans­ka

An­ning läs­te med stor en­tu­si­asm den fram­stå­en­de frans­ka pa­le­on­to­lo­gen Ge­or­ges Cu­vi­ers verk. För att för­stå dem lär­de hon sig frans­ka på egen hand.

3 Har fått två fis­kar upp­kal­la­de ef­ter sig

Som er­kän­nan­de av An­nings in­sats har två fis­kar fått namn ef­ter hen­ne: Acro­dus an­ningi­ae och Be­lenstomus an­ningi­ae. De bå­da fiskar­ter­na upp­täck­tes av Lou­is Agaa­siz, som be­sök­te Ju­ras­sic Co­ast 1834.

4 Dö­da­des näs­tan av blix­ten

Det sägs att An­ning var nä­ra att om­kom­ma när hon ba­ra var 15 må­na­der. Hon, två and­ra barn och barn­vak­ten över­rump­la­des av ett åskvä­der. De tre and­ra dö­da­des av ett blixt­ned­slag, men av nå­gon an­led­ning över­lev­de Ma­ry An­ning.

5 Hen­nes upp­täck­ter må­la­des

Ge­o­lo­gen Hen­ry De la Be­che in­spi­re­ra­des av An­nings upp­täck­ter och må­la­de en bild av hur det för­hi­sto­ris­ka li­vet kan ha sett ut. Mål­ning­en fick många att fun­de­ra över den av­lägs­na forn­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.