Nau­ti­lus

1800

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

Na­tion: Frank­ri­ke

Nau­ti­lus ut­veck­la­des av Ro­bert Ful­ton som ha­de ar­be­tat med ut­veck­ling­en av ång­ma­ski­nen. Bå­ten blev känd för sitt ban­bry­tan­de bruk av tryck­luft, en lös­ning som gjor­de det möj­ligt för be­sätt­ning­en att va­ra un­der vatt­net i upp till fy­ra tim­mar. Den ha­de ock­så ett fram­driv­nings­sy­stem och en avan­ce­rad me­ka­nik för att kun­na ma­nö­vre­ras ver­ti­kalt un­der vatt­net.

Ro­bert Ful­ton bygg­de den förs­ta Nau­ti­lus vid Per­ri­er­var­vet i Rou­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.