5 Fak­ta om UBÅ­TAR

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

Nord och syd

Trots att tek­ni­ken var ban­bry­tan­de för sin tid kla­ra­de bäg­ge si­dor­na att byg­ga och fram­fö­ra pri­mi­ti­va for­mer av ubå­tar un­der det ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get på 1860-ta­let.

Jor­den runt

1960 blev USS Tri­ton histo­ri­ens förs­ta far­tyg att seg­la jor­den runt un­der ytan.

Bubb­lor och åter bubb­lor

Stor­bri­tan­ni­ens nya mo­dell Astu­te har en dif­fu­ser som blå­ser ut kol­di­ox­id i vatt­net. Dä­ri­ge­nom kom­mer inga syn­li­ga luft­bubb­lor upp till ytan och far­kos­ten kan lät­ta­re hål­la sig dold.

Freds­tid

Den brit­tis­ka ma­ri­nen har in­te av­los­sat en en­da un­der­vat­tenstor­ped i strid se­dan HMS Con­que­ror sänk­te Ge­ne­ral Bel­gra­no un­der Falkland­s­kri­get.

Ner i av­grun­den

1960 blev ba­tyska­fen Tri­es­te den förs­ta un­der­vat­tens­far­kos­ten som nåd­de bot­ten av Chal­leng­er­dju­pet, bätt­re känt som Ma­ri­a­ner­gra­ven i Stil­la ha­vet – jord­klo­tets dju­pas­te punkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.