03 Prag­bor­gen

Spioner & hemliga krig - - SPECIALUPPDRAG -

Bor­gen, som lig­ger i stads­de­len Hradca­ny, var

Heydrichs hög­kvar­ter. Det var hit han skul­le mor­go­nen då

Gabcik och Ku­biš at­tac­ke­ra­de. De är den störs­ta kän­da fäst­ning­en i värl­den och har ti­di­ga­re be­botts av Böh­mens kung­ar och re­ge­ring­ar, ro­mar­ri­kets kej­sa­re och Tjec­ko­slo­va­ki­ens pre­si­den­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.