05 Bu­lov­ka-sjuk­hu­set

Spioner & hemliga krig - - MORDET PÅ HITLERS BÖDEL -

Den all­var­ligt ska­da­de Heydrich la­des där bak i en last­bil och trans­por­te­ra­des till sjuk­hu­set Bu­lov­ka där tre tjec­kis­ka lä­ka­re un­der­sök­te ho­nom och ge­nast gav ho­nom be­hand­ling. Strax där­på ope­re­ra­des Heydrich av en tysk lä­ka­re, men han föll i ko­ma och dog av blod­för­gift­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.