DITT MÅL: BLI SMIDIGARE

Stark & smal pa 10 minuter - - INNEHÅLL -

Att stret­cha of­ta­re kan hjäl­pa dig att för­bätt­ra din trä­ning och boos­ta di­na re­sul­tat. Öv­ning­ar­na i det­ta ka­pi­tel gör just det­ta, och hjäl­per dig dess­utom att slapp­na av ef­ter en lång dag.

Din per­son­li­ga trä­na­re La­ry­sa DiDio (väns­ter) gör dig Stark och smal på 10 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.