DITT MÅL: BÄTT­RE BALANS

Stark & smal pa 10 minuter - - INNEHÅLL -

De här öv­ning­ar­na hjäl­per dig att bli star­ka­re, för­bätt­ra di­na trä­nings­re­sul­tat och mins­ka ris­ken för ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.