15 TIPS FÖR ATT FÅ MER TID ÖVER

Stark & smal pa 10 minuter - - INNEHÅLL -

Om du har svårt att ens hin­na med 10 mi­nu­ters trä­ning om da­gen kan du ha an­vänd­ning av någ­ra av des­sa tids­be­spa­ran­de tips, som kan fri­gö­ra vär­de­ful­la mi­nu­ter un­der din dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.