Träningspa­ss

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 1 -

STAR­KA­RE, SMA­LA­RE OCH SNAB­BA­RE!

För att få re­sul­tat som vå­ra nio test­per­so­ner, bör­ja med det­ta pass för he­la krop­pen (som ock­så finns på dvd, www.fitin10dvd.com).

DU BE­HÖ­VER: Ett par lät­ta hant­lar (ett för­slag är att bör­ja med 1,5–3,5 ki­lo), en stol, en kloc­ka el­ler ett stoppur (finns på de fles­ta mo­bi­ler).

GÖR SÅ HÄR: Ut­för ru­ti­nen två gång­er. Gör var­je öv­ning i 50 se­kun­der, och ut­för så många re­pe­ti­tio­ner (reps) du kan, ut­an att tap­pa tek­ni­ken. Vi­la i 25 se­kun­der ef­ter var­je öv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.