4. Håll kon­to­ret rent

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 2 -

An­vänd des­in­fek­tions­tvätt­lap­par på fö­re­mål som an­vänds of­ta (som dörr­hand­tag). Det­ta kan mins­ka sprid­ning­en av för­kyl­nings­vi­rus och and­ra bak­te­ri­er med upp till 90 pro­cent, en­ligt fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Ari­zo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.