5. Din in­re konst­när

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 2 -

Forskning vi­sar att kre­a­ti­va syss­lor ut­an­för ar­bets­plat­sen kan för­bätt­ra din ar­bets­pre­sta­tion märk­bart. Fors­ka­re sä­ger att ener­gin du får av att ska­pa någon­ting ger själv­för­tro­en­det en skjuts och ger dig käns­lan att du kan kla­ra av vad som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.