6. Nässkölj­ning

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 2 -

”Oav­sett var i värl­den jag be­fin­ner mig gör jag en nässkölj­ning var­je mor­gon för att ren­sa mi­na bi­hålor och sköl­ja bort otäc­ka bak­te­ri­er”, sä­ger Va­le­rie Or­so­ni, expert på hälsa och välmående, och grun­da­re av LeBootCamp. ”Jag har in­te bli­vit för­kyld un­der vint­rar el­ler re­sor se­dan jag bör­ja­de med det.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.