7. Drick det­ta

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 3 -

Mö­gel­fritt kaf­fe med smör och ko­kos­ol­ja ger dig ren ener­gi och hål­ler söt­sug bor­ta i cir­ka 6 tim­mar, en­ligt Da­ve Asprey som är för­fat­ta­re av The Bul­let­proof Di­et (Ro­da­le).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.