9. Boos­ta im­mun­för­sva­ret med nässpray med pro­po­lis

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 3 -

Tra­vis Stork är en av vär­dar­na på det pris­be­lön­ta pro­gram­met The Doctors och han tar ett sprut var­je mor­gon och kväll. Det åter­fuk­tar och ren­sar en täppt nä­sa från bak­te­ri­er och and­ra ir­ri­te­ran­de äm­nen ome­del­bart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.