LÄTT FÖRBRÄNNIN­G

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 4 -

Fyll på med ener­gi med 10 mi­nu­ter lätt pro­me­nad el­ler löp­ning.

GÖR SÅ HÄR: Det här pas­set kan gö­ras på plant un­der­lag el­ler i ku­pe­rad ter­räng. Håll en sta­dig men ut­ma­nan­de takt un­der pas­set. Sik­ta på en 5:a el­ler 7:a på Ra­te of Per­ci­e­ved Ex­er­tion (RPE)­ska­lan, där 1 är stil­la­sit­tan­de på sof­fan och 10 är ditt ab­so­lu­ta max).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.