HIIT I BACKE II

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 4 -

Bli tajt och to­nad med än­nu en run­da bac­kin­ter­val­ler, som hål­ler bå­de kropp och knopp i topp­form.

GÖR SÅ HÄR: Det här pas­set be­skrivs i ta­bel­len till hö­ger och görs bäst i ku­pe­rad ter­räng. Om du in­te har till­gång till en bra backe kan du an­vän­da löp­band (välj en lut­ning som känns ut­ma­nan­de) el­ler trap­por. Sik­ta på en 8:a el­ler 9:a på RPE­ska­lan un­der sprin­ter­na och en 4:a el­ler 5:a un­der vi­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.