Träningspa­ss

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 10 -

GÖR ÖV­NING­AR­NA

2 el­ler 3 gång­er i vec­kan. Du kom­mer se och kän­na skill­nad (byx­or­na kom­mer sit­ta bätt­re och du kom­mer rö­ra dig lät­ta­re) in­om någ­ra vec­kor.

GÖR SÅ HÄR:

Du be­hö­ver ett gum­mi­band för att ge­nom­fö­ra de här öv­ning­ar­na. Gum­mi­band kan du kö­pa i en sport­bu­tik el­ler an­vän­da på gym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.