Träningspa­ss

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 12 -

VÅR EXPERT LA­RY­SA DIDIO ut­for­ma­de det­ta träningspa­ss som du kan gö­ra oav­sett var du be­fin­ner dig.

GÖR SÅ HÄR:

Ut­för var­je öv­ning i 45 se­kun­der och vi­la i 30 se­kun­der mel­lan var­je öv­ning. Gör al­la öv­ning­ar två gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.