SUSUPERSNA­BBA SMOOTHIES FÖR AL­LA SMAKER

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 13 - AV KHALIL HYMORE

Des­sa åt­ta frä­scha och nyttiga smoothies kan hjäl­pa dig att lad­da om, de­toxa och fyl­la på ener­gire­ser­ven, ut­an att du tap­par kon­trol­len på ditt soc­ker- och ka­lo­ri­in­tag.

NU FINNS SMOOTHIES över­allt. I gal­le­ri­an, på snabb­mats­re­stau­rang­er, på kafé. Många av des­sa mum­si­ga smoothies ser väl­digt nyttiga ut, men många av dem bor­de kal­las frukt­mil­ks­ha­kes istäl­let. Det är ett myc­ket bätt­re al­ter­na­tiv att gö­ra eg­na. Gör man smoothies på rätt sätt är de nyttiga, mät­tan­de och go­da.

Fyll på med ener­gi!

Den här ener­gi­bom­ben in­ne­hål­ler kall­bryggt kaf­fe, whey­pro­te­in och ba­nan, vil­ket gör den till en per­fekt ef­ter­mid­dags­boost.

KAF­FE MOCHA-SMOOT­HIE

Bli glad!

An­tiox­i­dan­ter­na i bär och pro­bi­o­ti­kan i yog­hurt har vi­sat sig bra för hu­mö­ret.

SMOOT­HIE MED BLÅBÄR OCH CASHEWNÖTT­ER

Trä­na hår­da­re!

Pro­te­i­net från whey­pul­ver och yog­hurt hjäl­per dig att byg­ga muskler, sam­ti­digt som ko­kos­vat­ten åter­fuk­tar krop­pen.

PROTEINSMO­OTHIE MED BA­NAN OCH MANDLAR

Stil­la be­gä­ret!

Ka­ne­len och äp­pel­ci­der­vi­nä­gern i den här smoot­hi­en hjäl­per dig att stil­la söt­su­get ge­nom att sta­bi­li­se­ra blod­sock­ret.

KRYD­DIG ÄPPLESMOOT­HIE

Ät mer grön­sa­ker!

Med fem oli­ka grön­sa­ker i ett glas kan den­na snabbt er­sät­ta en hel sal­lad.

GAZPACHO-SMOOT­HIE MED TOMAT OCH KÅL

Bli av med mag­fett!

Att äta mer en­kelo­mät­ta­de fet­ter, som jord­nöts­smö­ret och lin­frö­na i den­na smoot­hie, hjäl­per till att brän­na mag­fett.

SMOOT­HIE MED JORD­NÖTS­SMÖR

Ät fru­kost!

Då­ligt med tid för fru­kost? Tes­ta att er­sät­ta mor­gongrö­ten med det här pro­te­in­ful­la al­ter­na­ti­vet.

KRÄMIG SMOOT­HIE MED HAVREGRYN OCH PER­SI­KA

Gå ned i vikt!

Ing­e­fä­ran och ka­jenn­pep­parn ökar din ka­lo­ri­för­brän­ning, sam­ti­digt som whey­pro­te­i­net mät­tar bra.

SÖT OCH KRYD­DIG TROPISK SMOOT­HIE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.