Stek och brun rissallad

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 14 -

4 PORTIONER

1. TILLA­GA STEKEN

Värm upp 1 msk oliv­ol­ja i en gjut­järnspan­na på me­del­hög vär­me. Kom­bi­ne­ra 2 msk färsk ri­vet ci­tron­skal, 1 msk hac­kad färsk ore­gano samt 1/2 tsk salt och 1/2 tsk svart­pep­par i en li­ten skål. Gnid på det på en 450 g stor stek de­lad i fy­ra. Lägg ned i den var­ma stek­pan­nan och tilla­ga till me­dium­ra­re, 4 till 8 mi­nu­ter på var­je si­da.

2. GÖR SALLADEN

För­be­red 1/2 på­se (280 g) fryst rå­ris. Kom­bi­ne­ra med 110 g körs­bärsto­ma­ter de­la­de i hal­vor, 0,6 dl ur­kär­na­de oli­ver, 1/2 li­ten hac­kad scha­lot­ten­lök (cir­ka 3 msk), 2 msk färsk ci­tronsaft, 2 msk ex­tra jung­fru­o­liv­ol­ja, 2 msk hac­kad färsk ore­gano, 1 ski­vad vit­löks­klyf­ta samt 1/2 tsk salt och 1/2 tsk svart­pep­par. Ser­ve­ra steken med salladen.

NÄRINGSINN­EHÅLL (per por­tion) 479 ka­lo­ri­er, 28 g pro­te­in, 33 g kol­hyd­ra­ter, 4 g fib­rer, 2 g soc­kerar­ter, 26,5 g fett, 6 g mät­tat fett, 885 mg natri­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.