Krämig apel­sins­ha­ke

Stark & smal pa 10 minuter - - BONUS! -

FÖR­BE­RE­DEL­SER: 5 MIN TOTAL TID: 5 MI­NU­TER PORTIONER: 2

2,4 dl kol­sy­rat vat­ten med apel­sin­smak

1,2 dl färsk­pres­sad apel­sin­juice

1/2 tsk va­nil­jextrakt

3,6 dl fro­zen yog­hurt med va­nilj­smak, låg fett­halt

Blan­da det kol­sy­ra­de vatt­net, apel­sin­jui­cen och va­nil­jextrak­tet i en bä­ga­re. De­la upp den frys­ta yog­hur­ten i 2 glas och top­pa med apel­sin­jui­ce­bland­ning­en.

NÄRINGSINN­EHÅLL (per por­tion)

211 ka­lo­ri­er, 6 g pro­te­in,

38 g kol­hyd­ra­ter, 0 g fib­rer, 34 g soc­kerar­ter, 4 g fett,

2 g mät­tat fett, 91 mg natri­um

Tack va­re fro­zen yog­hurt har den här sha­ken näs­tan li­ka myc­ket pro­te­in som en por­tion jord­nöts­smör. KRÄMIG APEL­SINS­HA­KE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.