FORT­FA­RAN­DE IN­TE RE­DO?

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 15 -

Om dag­lig meditation ver­kar li­te för skräm­man­de kan du tes­ta det här tip­set från An­ne Alex­an­der, för­fat­ta­re av The Su­gar Smart Di­et, som en språng­brä­da till fram­ti­da xen: ”Kol­la in­te mej­len och slå in­te på ny­he­ter­na på tv:n el­ler ra­di­on när du vak­nar. Sitt ba­ra tyst och drick en kopp kaf­fe el­ler te för dig själv och låt di­na tan­kar vand­ra. Den här 10 mi­nu­ter långa tids­bubb­lan hjäl­per dig att star­ta da­gen på ett lugnt och fo­ku­se­rat sätt. Det hjälp­te mig att hit­ta en käns­la av in­re ro, hit­ta mitt syf­te och ge ener­gi till mi­na in­tres­sen.” Att bli van med käns­lan av att va­ra en­sam med di­na tan­kar kom­mer så små­ning­om gö­ra över­gång­en till meditation lät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.