SKÖNHET PÅ NOLLTID

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 16 - AV EMMA HAAK

Glöm dyra be­hand­ling­ar för kropp och an­sik­te på spa och sa­long­er. Ett par mi­nu­ter om da­gen räc­ker för att du ska strå­la. Be­va­ra din lys­ter med den­na lät­ta ru­tin i tre steg.

EN NY FRISYR el­ler li­te smink kan frä­scha upp ditt ut­se­en­de, men om du verk­li­gen vill strå­la och kän­na dig så vac­ker som möj­ligt mås­te du tän­ka på hel­he­ten. Med de här lät­ta tek­ni­ker­na för­yng­rar du dig själv från in­si­dan. Få in dem i din var­dags­ru­tin så kom­mer det in­te drö­ja länge för­rän mö­ter en helt ny per­son i spe­geln.

Hud­vård Torr­borst­ning hjäl­per dig att bli av med torr hud och fris­kar upp he­la krop­pen.

Tryck här An­vänd aku­pres­sur­tek­ni­ken på rätt sätt för att sti­mu­le­ra krop­pens läk­nings­pro­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.