Tio otro­li­ga ex­pe­di­tio­ner

Se­dan ci­vi­li­sa­tio­nens fö­del­se har män­ni­skor ve­lat ut­fors­ka det okän­da, spränga grän­ser­na för vad som an­setts möj­ligt och hö­ja rib­ban för mänsk­lig för­må­ga. De här tio ex­pe­di­tio­ner­na vi­sar på män­ni­skans oänd­li­ga lust till även­tyr och upp­täck­ter.

Stora upptäckare - - Innehåll -

Ut­ma­nan­de re­sor som ut­ö­kat vårt ve­tan­de om värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.