Vi­king­ar på Brit­tis­ka öar­na

Om­rå­den som er­öv­ra­des av vi­king­ar­na och blev kän­da som ”Da­nagäld”.

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Vikingarna­s Förlorade Riken -

Den förs­ta stör­re at­tac­ken av vi­king­ar­na äg­de rum år 793 då de ut­för­de en bru­tal räd i klost­ret i Lin­dis­far­ne. Un­der de kom­man­de år­hund­ra­de­na skul­le Brit­tis­ka öar­nas kus­ter ut­sät­tas för mer el­ler mind­re kon­stan­ta an­grepp. Till slut blev det för myc­ket för bå­de ang­lo­sax­a­re och kel­ter som gav upp sto­ra land­om­rå­den till de nor­dis­ka er­öv­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.