04 NANJING

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Skat­te­flot­tan seg­la­de först från Nanjing den 11 ju­li 1405 och skul­le åter­vän­da två år se­na­re. På den ti­den var Nanjing en av de störs­ta stä­der­na på jor­den och Yong­le-kej­sa­ren var be­slu­ten att res­ten av värl­den skul­le er­kän­na Ki­nas sta­tus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.