08 SRI LAN­KA

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Sri Di­plo­ma­tin Lan­ka för miss­lyc­ka­des förs­ta gång­en när 1405. Zheng Han He av­vi­sa­des kom till av den fi­ent­ligt in­ställ­de ge­ne­ra­len Ala­kes­h­wa­ra. Un­der sin tred­je re­sa var Zheng He dä­re­mot för­be­redd och be­seg­ra­de ge­ne­ra­len. Ef­ter Ala­kes­h­wa­ras ne­der­lag kun­de flot­tan un­der al­la si­na kom­man­de seg­lat­ser gå i hamn på Sri Lan­ka .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.