05 Qui Nhon

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Förs­ta stop­pet för den ki­ne­sis­ka han­dels­flot­tan var Vi­jaya, hu­vud­stad i kung­a­dö­met Cham­pa. Vi­jaya låg i vad vi nu­me­ra kal­lar Vi­et­nam, i när­he­ten av Qui Nhon. Cham­pa var ett re­gi­o­nalt han­dels­cent­rum och bå­de ara­bis­ka och in­do-ki­ne­sis­ka far­tyg an­län­de of­ta hit när de fär­da­des längs kryddrut­ten. Den­na hamn blev nå­got av ett stam­stäl­le för Zheng He.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.