VA­SCO DA GA­MA cir­ka 1460–1524

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Vasco da Gama -

Föd­des i Si­nes, i syd­väst­ra Por­tu­gal. Hans ex­pe­di­tio­ner till In­di­en var en del av hem­lan­dets ex­pan­si­va po­li­tik och im­pe­ri­eam­bi­tio­ner. Som tack för si­na fram­gångs­ri­ka re­sor ut­nämn­des han till vice­kung över In­di­en. Han dog av ma­la­ria på julaf­ton i hamn­sta­den Cochin (Kochi) tre må­na­der ef­ter sin an­komst dit, den 24 de­cem­ber 1524.

Kort­bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.