JU­AN PON­CE DE LEÓN 1460–1521

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Juan Ponce De León -

Även om le­gen­den sä­ger att Pon­ce de León sök­te ef­ter ung­do­mens käl­la är det mer tro­ligt att det var jak­ten på guld som för­de ho­nom till Flo­ri­da. Han var den förs­te att ut­fors­ka lands­de­len med det vack­ra nam­net Blom­mor­nas hägn för Spa­ni­ens räk­ning. Han ut­fors­ka­de även Pu­er­to Ri­co och blev öns förs­te gu­ver­nör.

Kort­bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.