Scotts stu­ga

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Ba­rac­ken var avan­ce­rad och ha­de plats för 27 per­so­ner. Utrym­met för­de­la­des med en vägg som de­la­de in stu­gan i två sek­tio­ner: en för of­fi­ce­ra­re el­ler gent­le­män och en an­nan för man­ska­pet. Stu­gans stolt­het var det fullt ut­rus­ta­de mörk­rum­met. Man ha­de gas­ljus och det fanns spis och kok­plat­tor. To­a­let­ter­na låg ut­an­för hu­set och var åter­i­gen in­de­la­de för of­fi­ce­ra­re re­spek­ti­ve man­skap. För att för­dri­va ti­den äg­na­de man sig åt fot­boll i mån­ske­net, fö­re­läs­ning­ar i äm­nen som häst­håll­ning och hur man slak­tar och flår en pon­ny, samt ut­lägg­ning­ar om ve­ten­skap­li­ga forsk­nings­re­sor och även­tyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.